U 106

Uppland: Prästgården, Eds socken


...(u)n[ar] × auk × suain × raistu × st=ain × at × ton(u) × moþur ...

Gunnar och Sven reste stenen efter Tona, [sin] moder ...


Stenen står på tomten til Eds prästgård, som ligger på Prästgårdsvägen i Upplands Väsby. Den hittades 1926 vid grävning i prästgårdens trädgård. Runorna upptäcktes först sedan stenen sprängts sönder för bortforsling. Den står nu rest på fyndplatsen.

Foto © Christer Hamp 2004-04-09

Tillbaka till listan