U 11

Uppland: Hovgården, Adelsö socken


raþ| |þu : runaR : ret : lit : rista : toliR : bry[t]i : i roþ : kunuki : toliR : a(u)k : gyla : litu : ris... ...- : þaun : hion : eftiR ...k : merki srni... haku(n) * (b)aþ : rista

Råd du runorna rätt! Tolir bryte i Rod lät rista [dem] åt konungen. Tolir och Gyla lät rista [runorna], makarna båda som minnesmärke efter sig[?] Håkon bjöd rista.


Ristningen är gjord på ett stort stenblock 125 meter nordost om Adelsö kyrka och sydväst om kungsgården Alsnö hus. Den Håkon som nämns i ristningen bör vara kung Håkon röde, som regerade omkring 1073 - 1085.

Ristare: Olev (A); Torgöt Fotsarve (A)

Foto © Christer Hamp 2013-06-23