U 119

Uppland: Älvsunda, Eds socken


' skagi ' lit ' raisa ' þina ' stein ' at ' faþur ' sin ' stin

Skag lät resa denna sten efter sin fader Sten


Den lilla runstenen från Älvsunda står numera i parken mellan Antuna gård och sjön. 50 meter norr om den står U 107. Parken kan nås genom skogen från norr.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2005-08-03

Tillbaka till listan