U 121

Uppland: Frösunda, Solna socken


eubern + ok × saen + þaiR × raistu × stain × eftiR × þorfriþ × boata × ikiþoru *

Jobjörn och Sven de reste stenen efter Torfred, Ingetoras make


Det kan ofta vara svårt att se ristningens bild ordentligt. Ormslingorna förlorar sig i den skrovliga stenytan och det blir omöjligt att avgöra hur de flätar sig över och under varandra. Därför var stenarna från början målade i olika färger, som gjorde det lättare att se bilden. De färgrester man hittat visar att rött, vitt och svart användes. Här har jag för tylighetens skull använt flera färger, och jag har också korrigerat ristningen på flera ställen, så att alla färgytor omges av svarta linjer.

Foto © Christer Hamp 2002-10-13