U 128 - 129

Uppland: Danderyds kyrka


U 128: friþi ' uk ' ka... ...(k) ' sihatr ' ... ...aþur ' sin -...(n) sniris

U 129: ...laks ' lit ' rita ' stain ' aftiR ' k-... ...--bi si(a)l

U 128: Fride och ... och Sigvat ... sin fader ... Snärres

U 129: ... lät resa stenen efter ... själpe själen


Inne i Danderyds kyrka, i trappan till orgelläktaren. Det övre fragmentet är U 129, de två undre U 128. Alla fragmenten har påträffats inne i kyrkan vid renoveringar.

U 128: Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2002-10-13