U 131

Uppland: Rinkeby, Danderyds socken


× þiakn × auk × tan × [lit]u × raisa × stain × aftiR × þorstain × faþur × sin × auk × kunuar aftiR × bonta × sin ×

Tägn och Dan lät resa stenen efter Torsten, sin fader, och Gunvar efter sin man


Runstenen står rest nordväst om Danderyds kyrka, vid församlingshuset på västra sidan om E 18. Den har tidigare stått på en mindre gravhög i Rinkeby södra gärde i Danderyds socken. Den flyttades i mitten av 1800-talet, och flyttades 1968 till sin nuvarande plats. Ordet "tägn" har förmodligen betytt medlem av kungligt krigarfölje eller liknande. Det finns flera exempel från Uppland och Södermanland på att det även har använts som personnamn.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2002-10-13