U 143

Uppland: Hagby gärde, Täby socken


× iurun × lit × kiara ×× broaR × iftiR × boanta ×× sen ×× auk ×× henminkr × auk × iarlabanki × eftiR × ink[i]fast × estriþ × iftR × inkuar × alkoþan × trenk

Jorun lät göra broar efter sin man och Häming och Jarlabanke efter Ingefast, Estrid efter Ingvar, en mycket god ung man


Runhällen finns på en bergholme sydväst om Hagby gård, 600 m från gårdsplanen, vid en åker mellan hästhagarna. Kan nås även under odlingssäsongen genom att följa östra åkerkanten.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2006-09-22

Tillbaka till listan