U 144

Uppland: Hagby gärde, Täby socken


+ kamal × auk × þurstain + auk × þurhils × litu × rista × runa × iftiR × biarn × faþur isnn × auk + iftiR × isikat × bruþur is- auk × hulmfriR iftiR buanta sin

Gammal och Torsten och Torgils lät rista runorna efter Björn, sin fader, och efter Sigvat, sin broder, och Holmfrid efter sin man


Runhällen finns på en bergholme sydväst om Hagby gård, 30 meter söder om U 143

Ristare: -fast (A)

Foto © Christer Hamp 2006-09-22

Tillbaka till listan