U 146

Uppland: Fällbro, Täby socken


inkiberh lit ' haka ' heli ' uk ' bro kara ' iftiR ' holmstain ' (b)uanta ' sin ' uk ' iftiR ' þorstai- ' son sin þustains ' sona ÷ sin

Ingeborg lät hugga hällen och göra bron efter Holmsten, sin man, och efter Torsten, sin son. Torstens, sonens [minnesvård]


Vid Fällbro gård på Vallentunasjöns västra sida, bakom en betongmur alldeles intill vägens östra sida

Ristare: Drosboe (A) ? [Stille 1999B s. 205]

Foto © Christer Hamp 2019-06-07

Tillbaka till listan