U 160

Uppland: Risbyle, Täby socken


Foto © Christer Hamp 2019-06-07