U 161

Uppland: Risbyle, Täby socken


ulfR * iuk i barstam * iftiR * ulf * i skulobri * mak * sin * kuþan * ulfkil lit akua

Ulv i Bårresta högg efter Ulv i Skålhamra, sin gode frände. Ulvkell lät hugga.


Stenen står något hundratal meter öster om Skålhamravägen, vid norra änden av Skålhamra golfbana. Skålhamra gård ligger någon kilometer söder om runstenen. Mitt i runslingan syns ett s.k. Dagmarskors, av rysk-bysantinskt ursprung. Det har Täby kommun tagit upp som sitt kommunvapen, se länken "Dagmarskorset" nedan.

Ristare: Ulv i Bårresta (S)

Foto © Christer Hamp 2019-06-07

Tillbaka till listan