U 163

Såsta, Täby socken


U 163

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan  Ristningen