U 164

Uppland: Täby tä


× iarlabaki × lit × raisa × stain × þisa × at sik × kuikuan ×× auk bru × þisa × karþi × fur ont × sina × auk ain ati × alan × tabu × kuþ hialbi ont hans

Jarlabanke lät resa desa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och ensam ägde han hela Täby


Stenen står på västra sidan om gamla vägen mellan Täby och Vallentuna 1,5 km norr om Täby kyrka, mitt emot U 165. Stenarna står i norra änden av den vägbank om omtalas som "bro" i inskrifterna. Söder om runstenarna står mindre stenar resta längs vägen.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2006-09-22