U 164 - U 165

Uppland: Jarlabankes bro, Täby socken


U 165 U 164

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan