U 164 - U 165

Uppland: Jarlabankes bro, Täby socken


U 165 U 164

Foto © Christer Hamp 2006-09-22

Tillbaka till listan