U 170

Uppland: Bogesund, Östra Ryds socken


: kuni * auk * as(a) * litu * raisa * st-- þina * auk * hualf * iftiR * akn- -un sin an ... ...auþr * i akru * a- -R * krafin * i * kirikiu*karþi * fastulfR * risti * runaR * kuin * raisti * stainhal þisa *

Gunne och Åsa lät resa denna sten och valv efter Agne (?), sin son. Han dog på Ekerö och är begraven på kyrkogården. Fastulv ristade runorna. Gunne reste denna stenhäll.


Resterna av runstenen står på västra sidan om den grusväg som leder från Bogesundsvägen (väg 1002) till Bogesunds brygga. Stenen är känd i sin helhet från 1600-talet, men hade sedan dess varit försvunnen. Den återupptäcktes våren 2013 av arkeologen Torun Zachrisson tillsammans med några studenter från Stockholms universitet, och beskrivs av Magnus Källström på Riksantikvarieämbetets blogg.

Ristare: Faste/Fastulv (S)

Foto © Christer Hamp 2014-06-22