U 179

Uppland: Riala kyrka


ioan ' uk lifstain ' litu ' raisa ' sta... ...a- ' h-... (f)aþur ' sin ybir ' rist

Johan och Livsten lät resa stenen [efter] ... sin fader.Öpir ristade.


Stenen sitter klamrad till insidan av stigluckan. Saknade delar har fyllts i med snidade träbitar.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2004-05-24

Tillbaka till listan