U 181

Uppland: Össeby-Garns kyrka


askutr ' uk ' suain ' ikifastr ' uk ' ikibiarn ' uk ' tutr ' ... ...ain ' iftiR ' est ' faþur ' sin ' in ' ubiR ' risti ' run

Åsgöt och Sven, Ingefast och Ingebjörn och döttrarna ... stenen efter Est, son fader, och Öpir ristade runorna


Stenen står tillsammans med U 180 framför kyrkan, utanför muren, där den restes 1891. Dessförinnan var den inmurad i vapenhuset

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan