U 184

Uppland: Össeby ödekyrka


iaR ' likr ' huskarl

Här ligger Huskarl


Den korta inskriften börjar nere till vänster och räcker bara upp till ungefär halva stenens höjd. Stenen är en gravsten, vilket runstenar av den här typen inte brukar vara. Den är säkerligen ristad i jämföreslevis sen tid.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2019-06-15

Tillbaka till listan