U 186

Uppland: Gillberga, Össeby-Garns socken


trani × uk × osbiarn þiR litu risa × stin × þina iftiR × iarkiR faþur sin kuþan

Trane och Åsbjörn de lät resa denna sten efter Jarger, sin gode fader


Runstenen står rest på en åker 800 meter söder omÖsby handelsträdgård. Någon kilometer norrut står ännu en sten som rests till minne av Jarger, troligen av samma Trane och Åsbjörn.

Ristare: Fot 2 (A); Gunnar (A)

Foto © Christer Hamp 2019-06-15