U 190

Stångberga, Össeby-Garns socken


× fastbiurn × lit rita × stain × iftiR mintil × faþurR sin

Fastbjörn lät resa stenen efter Myndill, sin fader


Stenen står rest utanför Stångberga före detta skola. Den har tidigare stått vid torpet Nykvarn på andra sidan vägen. På tomten står också U 195.

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan