U 20 - 21

Uppland: Färentuna kyrka


... ...k * bunta sin ... auk -... ...(u)þrik * faþur sin * gu... ...-b... ...n- *

... sin hustru ... och ... -odrik, sin fader. Gu[d hjälpe hans själ]


De två delarna av samma sten sitter inmurade i norra sakristimuren på omkring tre meters höjd, synliga från utsidan. U 20 till vänster, U 21 till höger. Under åren 1728 - 1969 satt de dolda under rappningen.

Ristare: Torbjörn Skald (A)

Foto © Christer Hamp 2004-05-16

Tillbaka till listan