U 200

Uppland: Stora Benhamra, Vada socken


× finuiþr × risti stin þina × iftiR × bruþur sin × þurþr × þialfa × sun × kuþ halbi × at × hns × auk × kus × muþiR × hn × k×rþi bru × at bruþur sin auk osa muþiR þiRa

Finnvid reste denna sten efter sin broder Tord, Tjälves son. Gud hjälpe hans ande och Guds moder! Han gjorde bron efter sin broder och Åsa, deras moder


Runstenen står rest på södra sidan om Vadavägen 500 meter söder om Lilla Benhamra gård. Ett hundratal meter norr om stenen finns ännu en bro över Helgöån.

Ristare: Gunnar (A)

Foto © Christer Hamp 2019-06-15