U 202

Uppland: Angarns kyrka


× orikia × auk × ikul × litu × raisa × stain × ... ...biurn × faþur sin ×

Orökja och Igul lät resa stenen [efter] ... björn, sin fader


Stenen står mellan vägen och kyrkogårdsmuren, tillsammans med U 203 och U 204.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2019-06-09

Tillbaka till listan