U 207

Uppland: Råcksta, Angarns socken


ulfr ' auk ' þurmontr ' auk ' kamal ' lata ' reis(a) þisa ' stina ' þar + eftR ' faþur ' sin '

Ulv och Tormund och Gammal låter resa dessa stenar här efter sin fader


Runstenen står rest intill U 208 på en kulle ett hundratal meter väster om Råcksta herrgård, synlig från grusvägen. De två stenarna utgör tillsammans ett monument. Texten börjar på U 207 och fortsätter på U 208.

Ristare: Visäte (S)(P)

Foto © Christer Hamp 2019-06-09