U 208

Uppland: Råcksta, Angarns socken


ristu ' merk(i) at ' man ' metan ' sunir ' alkoþir ' at ÷ sin ' faþur sterkar usiti ' rsti stina

Minnesvård ristade
åt märklig man,
fullgoda söner
åt sin fader Sterkar.

Visäte ristade stenarna.


Runstenen står rest intill U 207 på en kulle ett hundratal meter väster om Råcksta herrgård, synlig från grusvägen. De två stenarna utgör tillsammans ett monument. Texten börjar på U 207 och fortsätter på U 208.

Ristare: Visäte (S)

Foto © Christer Hamp 2019-06-09