U 209

Uppland: Veda, Angarn


þurtsain × kiarþi| |if×tiR irinmunt × sun sin auk| |kaubti þinsa bu × auk × aflaþi × austr i karþum

Torsten gjorde [minnesmärket] efter Ärnmund, sin son, och köpte denna gård och förvärvade [rikedom] i öster, i Gårdarike


Berghällen finns i en skogbevuxen beteshage 125 meter väster om Veda gård, ett tiotal meter norr om vägen som går från gården västerut. Gårdarike var tidens namn på Ryssland.

Ristare: Torsten (S)

Foto © Christer Hamp 2019-06-09