U 210

Uppland: Åsta, Angarns socken


finuiþr ' auk ' hulmkaiR ' litu ' kera ' merki ÷ at ÷ hulmkut ' faþur ÷ sin ÷ iþinui ' at ' bonta sin ' ybiR ' iak

Finnvid och Holmger lät göra minnesmärket efter Holmgöt, sin fader, och Hedenvi efter sin make. Öpir högg.


Runhällen finns några meter norr om väg 268 mellan Vallentuna och Angarn, 1,3 km väster om Angarns kyrka.

Ristare: Öpir 1 (S)

Foto © Christer Hamp 2012-08-18