U 212

Uppland: Vallentuna kyrka


× iarlibaki × lit × raisa × stan + þina × a... ... ...kuan + han × ati ain × tabu × alan × -... ... ont hans +

× iarlabaki × lit raisa × stain × þin- at sik kuikuan × auk × þinkstaþ × þina × karþi + auk × ain ati + alt hu-(t)ari × þita +

Framsidan:

Jarlabanke lät resa denna sten [efter sig själv] medan han levde. Han ägde ensam hela Täby. [Gud hjälpe] hans själ

Baksidan:

Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han levde och gjorde denna tingsplats och innehade ensam detta hundare


Stenen har liknande ristning på båda sidorna, och man kan anta att den som här kallas framsidan ristades först. Under Jarlabaknes livstid förlorade stenen den översta delen, och när den andra sidan sedan ristades, hade han avancerat från att äga Täby till att vara den mäktigaste i Vallentuna hundare.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2002-09-13

TIllbaka till listan