U 219

Uppland: Vallentuna kyrka


an(d)ur ÷ (t)elht(i) þinna fakra sten : host '

Andor högg denna fagra sten ...


Kyrkan byggdes någon gång under tiden 1150 - 1250, så stenhuggarens inskrift är medeltida. Den är skriven med den medeltida runradens runor och har dubbeltecknat n i þinna. Vad inskriftens sista ord host betyder debatterar de lärde. Själv tror jag att ordet är det latinska hostia, som betyder oblat i den latinska liturgin.

Ristare: Andor

Foto © Christer Hamp 2002-09-13