U 220

Uppland: Vallentuna kyrka


[dafiþ] (t)ælhdi

David högg


En stenhuggare högg in sitt namn på insidan av bogårdsmuren mitt framför tornet, alltså på kyrkans västra sida. Stenen har spruckit och delen med namnet har fallit bort, bara "tillhögg" återstår. Ovanpå stenen ligger det som återstår av U 217.

Ristare: David

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan