U 227

Uppland: Grana, Vallentuna socken


× u(l)[k]il × lit × raisa × istain × iftiR × fraistain × bruþur isin × a[uk × k]u[ntru] × ifti sun sin ×

Ulfkel lät resa stenen efter Frösten, sin broder, och Kuntru efter sin son


Stenen står 70 meter väster om vägskälet mellan vägarna mellan Vallentuna, Upplands Väsby och Skånela. Vad Kuntru betyder är osäkert, möjligen Gudrun eller Guntrud

Foto © Christer Hamp 2002-09-13