U 23

Uppland: Hilleshögs kyrka


suain ' [lit] ...ais- [*] st(a)ina ...f... ...ah ' faþur sin [*] ybiR [*] risti

Sven lät resta stenarna efter ... sin fader. Öpir ristade


Stenen är inmurad i två delar i sakristians yttermur. Bilden på denna sida är en rekonstruktion. För att se delarnas verkliga placering, klicka på länken nedan.

Ristare: Öpir (S)

Montage © Christer Hamp 1994