U 230

Uppland: Gällsta, Vallentuna socken


-

-


Stenen står rest på en villatomt vid vägens slut. Ristningen består av bara ett kors utan runor.

Ristare: Öpir (P) ?

Foto © Christer Hamp 2006-04-23

Tillbaka till listan