U 232

Uppland: Gällsta, Vallentuna socken


tosti ÷ uk ' sihus ' uk ' sihmar ' litu ' raisa ' sta-- * iftiR ÷ tuba ÷ faþur * sin

Toste och Sigus och Sigmar lät resa stenen efter Tobbe, sin fader


Runstenen står rest på sin ursprungliga plats vid byvägen mellan Gällsta och Grana. Familjen, som troligen bott på Gällsta, är känd från ytterligare två insrifter i närheten av gården: U 229 som Tobbe och hans bror Halvdan reste till minne av fadern Udde och U 231 som Halvdans barn rest till hans minne.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2008-07-11

Tillbaka till listan