U 236

Uppland: Lindö, Gullbron, Vallentuna socken


' ulfs arfar ' i linteu ' lata ' raisa ' þisa ' staina ' eftR ' faþur ' sin ' uk ' broþur ' uk ' bru ' karþu × uiseti hiuk

Ulfs arvingar i Lindö låter resa dessa stenar efter sin fader och broder och gjorde bron. Visäte högg


Stenen står norr om vägen mellan Vallentuna och Upplands Väsby ett hundratal meter väster om infartsvägen till Lindönäs.

Ristare: Visäte (S)

Foto © Christer Hamp 2008-07-05