U 237

Uppland: Lindö, Gullbron, Vallentuna socken


[karþar * auk * fuluhi * ... s...]ref ' [auk * sibi * auk * sihuat]r ' þe[i](r) [bereþr * lata * reisa * þina '' stein * at *] (f)aþur ' sn ' uf * auk ' suein ' [b]roþu[r '] sin ' k(o)[þ ialb]... ... þi(u)...

Gärdar och Fullhuge och Sigrev och Sibbe och Sigvat, de bröderna lät resa stenen åt sin fader Ulv och åt Sven, sin broder. Gud hjälpe ...


Av runstenen återstår nu endast det högra mittpartiet, men texten kan till viss del rekonstrueras med hjälp av äldre avbildningar. Båda fragmenten har påträffats i torpstugan Nedernäset nära fragmentens nuvarande plats. Ursprungligen var stenen rest vid Gullbrons södra ände mitt emot U 238, som nu står vid Lindö gård. Vid Gullbrons norra ände stod även U 236, som nu står vid landsvägen nära uppfarten till Lindönäs. Alla tre stenarna är resta av samma familj och ristade av runmästaren Visäte.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2008-07-05

Tillbaka till listan