U 238

Uppland: Lindö, Gullbron, Vallentuna socken


' astriþ ' lit reisa ' þina ' stein ' eftiR sun sin ' suein : auk × ulf × bonta ' sin '

Astrid lät resa denna sten efter sin son Sven och Ulf, sin man


Runstenen står rest i parken vid Lindö gård

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2006-04-23

Tillbaka till listan