U 239

Uppland: Lindö, Avunda, Vallentuna socken


Foto © Christer Hamp 2002-09-13