U 240

Uppland: Lingsberg, Vallentuna socken


U 240

Foto © Christer Hamp 2006-04-23

Tillbaka till listan  Ristningen