U 242

Uppland: Lingsberg, Vallentuna socken


- × auk × st[u]... ... ...- × (r)(a)(i)(s)(a) × ...

... och ... [lät] resa [stenen] ...


Fragmentet av runstenen står nu på Lingsbergs gårdsplan intill U 241. Tidigare satt det inmurat i kökstrappan.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2012-08-18

Tillbaka till listan