U 249

Uppland: Näle, Södergården, Vallentuna socken


U 249

Foto © Christer Hamp 2007-05-13

Tillbaka till listan  Ristningen