U 252

Uppland: Fresta kyrka


bryniulfr ' uk ' hulfr ' uk ' hu-... ... ...-ain ' aftiR ' kuþlah ' moþur ' sin

Brynjulv och Ulv och ... stenen efter Gudlög, sin moder


Det är sannolikt samma Gudlög som omtalas på U 253

Ristare: Öpir (A) [attr. svagt grundad, Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2002-09-13