U 255

Uppland: Fresta kyrka


× iluki × lit × rais(a) × ---(n)(a) × ----R × biarn × broþur × sin × auk × giluk × at × sun sin ×

Illuge lät resa stenarna efter Björn, sin broder, och Gillög efter sin son


Stenen kommer troligen från Harby i Fresta socken, där Gillög och Illuge låtit resa ytterligare två runstenar samt göra en bro och en hög till minnet av Björn

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2006-04-23