U 258

Uppland: Fresta kyrka


kunar × uk × sasur × þiR × litu × risa × stin × þina × iftiR × kiRbi(a)rn × faþur × sin × sun × ui(t)kars × i × (s)u--unisi × on × trabu × nurminr × o kniri × asbiarnaR

Gunnar och Sassur de lät resa denna sten efter Gerbjörn, sin fader, son av Vitkarl i Svalnäs(?). Honom dräpte norrmännen i Åsbjörns knarr


Stenen står till vänster om ingången till Fresta kyrka

Foto © Christer Hamp 2006-04-23