U 269

Uppland: Harby, Fresta socken


× iluki + lit × raisa × stina × auk × hauk × (k)[iara ef](t)iR × biarn × broþur × sin ×

Illuge lät resa stenarna och göra högen efter Björn, sin broder


Stenen står på en villatomt. Den flyttades till sin nuvarande plats på 1500-talet. Ursprungligen har den troligen stått vid Harby gård i närheten av bron, där tre andra stenar har rests till minne av Björn.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2006-07-17

Tillbaka till listan