U 273

Uppland: Hammarby kyrka


iluhi × lit × s(t)(a)in × rita -- ...- × faþur sin × asur × auk × fuluhi × at × bruþur sin ×

Illuge lät resa stenen efter Djärv, sin fader, Assur och Fulluge efter sin broder


Stenen står i en backe utanför kyrkogårdsmuren nordost om kyrkan. Den var länge försvunnen, men återfanns 1939 i norra kyrkogårdsmuren, 15 meter sydväst om den plats där den nu står. Den släkt som nämns i inskriften ät känd från ytterligare två runstenar, U 276 vid Löwenströmska sjukhuset och U 277 vid Hammarby gamla apotek. Familjens släktgård har säkert varit den numera försvunna Hammarby by.

Ristare: Fot 2 (A); (Visäte (A))

Foto © Christer Hamp 2004-07-04

Tillbaka till listan