U 275

Uppland: Brunnby, Hammarby socken


U 275

Foto © Christer Hamp 2006-05-05

Tillbaka till listan  Ristningen