U 277

Uppland: Hammarby


ketilkir * l[it] * stain * hkua * iftiR * asur * bota sin * auk * ulfR * lit * hkua * iftR * biarn

Kättilgärd lät hugga stenen efter Assur, sin make, och Ulv lät hugga efter Björn


Stenen står i en backe 50 meter sydost om korsningen Stockholmsvägen - väg 273 i Upplands Väsby. Den flyttades till sin nuvarande plats 1903. Enligt äldre uppgifter stod den tidigare på Hammarby bys södra gärde. Samma familj nämns även på U 276 vid Löwenströmska lasarettet och U 273 vid Hammarby kyrka.

Ristare: (Öpir (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2007-05-02