U 279

Uppland: Skälby, Hammarby socken


biarn + uk ' ihulfastr uk × ion + litu kiara ' (b)ro ' at ' þorsti(n) ' broþur sin ybiR ' risti runa

Björn och Igulfast och Jon lät göra bron åt Torsten, sin broder. Öpir ristade runorna


Stenen står intill en cykelbana mellan Brogränd och Håtunagränd i Upplands Väsby. Den restes 1938 på sin nuvarande plats. Ursprungligen har den troligen stått rest omkring 150 meter åt väster vid bron över den dåtida sankmarken.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2006-07-01